Jelle Niemantsverdriet

Director Cyber Risk Services, Deloitte Nederland

Jelle Niemantsverdriet is gefascineerd door het snijvlak tussen cybersecurity en andere vakgebieden zoals human-centered design, safety, marketing en data science. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring in Incident Response en probeert inzichten vanuit ‘dingen die verkeerd gingen’ te gebruiken om teams, tools and organisaties beter en veiliger te maken. In zijn overtuiging lukt dit alleen als het vakgebied security anders gaat denken over de rol van de mens: we moeten meer vergevingsgezinde systemen bouwen, ons een meer meedenkende denkwijze aanmeten en technologie vanuit de mens ontwerpen om vertrouwen te kweken.

 

10.10 uur – It’s the end of security as we know it (and I feel fine!)
Hoezo – het einde van security? We hebben toch nu eindelijk die ‘boardroom attention’ waar we al jaren om vragen?
In deze presentatie zal Jelle verkennen waarom de oude aanpak in security niet gewerkt heeft en schetsen hoe we een nieuwe, meer elegante, meer inclusieve en hopelijk meer effectieve aanpak kunnen kiezen – zowel wat betreft technologie als hoe we onze teams inrichten.
Op deze verkenningstocht komen we human-centered design, economie, fysieke veiligheid, complexe systemen en andere vakgebieden tegen. Vanuit dit nieuwe perspectief kunnen we proberen de sprong te maken van betrouwbaarheid naar vertrouwen!